Kategorie

PrestaShop

Obchodní podmínky

Dodavatel zboží

Emil Ondo, sídlem: Libědice 24, 438 01 Libědice, IČO: 47794402, DIČ: CZ6503011570. Podnikatel je plátcem DPH.

Osobní odběr zboží je možno provést na adrese: Libědice ev. č. 11, 438 01 Libědice

Záruční doba

Záruční doba u nového zboží činí 24 měsíců. U použitého zboží je záruční doba podle zákona, tj. 6 měsíců.

Reklamační řád

Zákazník je povinen si při převzetí zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách prostřednictvím e mailu na adresu prodávajícího, poštou, případně osobně v sídle firmy prodávajícího.

Při reklamaci zboží se prodávající i zákazník řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Reklamace může být uplatněna pouze na zboží v záruční lhůtě.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit nákupní doklad, průvodní dopis s popisem závady, značkou a typem vozidla, počet ujetých km na pneumatice apod. Náklady na zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu hradí zákazník.

Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.

Po dohodě mezi prodávajícím a zákazníkem se může tato doba prodloužit.


PNEU LIBĚDICE s.r.o. | pneu-kovy@seznam.cz